Voor een Europees sociaal minimum

Voor een Europees sociaal minimum dat collectief door Europa gefinancierd zal moeten worden;